Slagelse Kommune: Pesticidrester fundet i drikkevandsboringer
Arkivfoto: com77380 / Pixabay
Fornyligt afsluttede Slagelse Kommune en større analyse af sårbarheden ved kildepladserne i Kommunen. Analysen viser, at der blev fundet pesticider i drikkevandsboringer ved Nordre Vandværk ved Eggelslevmagle.

Slagelse Kommmune oplsyser, at analysen generelt viser, at mange af kildepladserne i kommunen er godt beskyttet af et tykt lerlag, der forhindre nedsivning af pesticider, nitrat m.v.

Men arbejdet med at kortlægge sårbarheden har også afsløret, at SK Forsyning A/S kildeplads ved Nordre Vandværk ved Eggeslevmagle i Skælskør kun er beskyttet af et tyndere lerlag, hvorfor grundvandet her er mere udsat i forhold til forurening med nitrat og pesticider.

Pilotprojekt skal kortlægge kommende foranstaltninger
Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S har derfor igangsat et pilotprojekt ved Nordre Kildeplads med det mål at kortlægge, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at beskytte kildepladsen, så fremtidige generationer også er sikret adgang til rent drikkevand. Projektet kan medføre, at en del af landbrugsarealerne skal reducere nitratudvaskningen og stoppe med at bruge pesticider.

Drikkevandet hos SK Forsyning A/S analyseres løbende iht. de krav, der stilles fra statens side, hvor der som minimum skal undersøges for 33 pesticider og nedbrydningsprodukter. I forbindelse med pilotprojektet har Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S valgt at foretage en meget omfattende analyse af råvandet ved kildepladsen, idet der er undersøgt for 417 pesticider og nedbrydningsprodukter. Dette for at have et så gennemarbejdet beslutningsgrundlag før de nødvendige indsatser iværksættes.

Ifølge Slagelse Kommune har analyserne vist spor af et nedbrydningsprodukt af Chloridazon desphenyl-chloridazon i 5 ud af de 7 boringer på kildepladsen. Koncentrationerne har varieret fra <0.05 til 0.42 µg/l Grænseværdien for stoffet i afgangsvandet fra vandværket er 0,1 µg/l. På grund af fortyndingsmulighederne mellem boringerne vurderes det, at grænseværdien i afgangsvandet ikke er overskredet. Chloridazon blev forbudt i Danmark i 1996, efter i perioden 1964-1996 at være anvendt som et ukrudtsmiddel til roer, rødbeder og løg. Stoffet indgår ikke i den række af sprøjtemidler, som drikkevand rutinemæssigt analyseres for. Det indgår heller ikke i Miljøstyrelsens overvågningsprogram. Miljøstyrelsens vurdering er, at der først opstår risiko for sundhedsmæssige problemer, ved et dagligt indtag på to liter vand med et indhold på 240 µg/l eller mere. Der er således ikke nogen sundhedsrisiko for borgerne med de målte værdier. På den baggrund har Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S foretaget analyser på alle SK Forsyning A/S vandværker for ovennævnte stof. Der er ligeledes bestilt nye analyser fra Nordre kildeplads for at sikre, at de målte værdier er korrekte. Kommunen oplyser, at man vil bede alle vandværker i kommunen om at undersøge for desphenyl-chloridazon, hvis det viser sig at flere boringer har rester af stoffet. Et stof som for nyligt også er registreret på Omø og Agersø vandværk. På begge øer er det også muligt at foretage fortyndinger af vandet, således at vandet til forbrugerne kan overholde grænseværdierne. Selvom der ikke er nogen risiko for borgene forbundet med de målte niveauer, så har både Slagelse Kommune og SK Forsyning A/S valgt åbent at fortælle om fundet af pesticid for at opretholde tilliden til drikkevandssikkerheden. Begge parter forsikrer, at der vil blive taget de fornødne foranstaltninger for at sikre, at alle grænseværdier overholdes også i fremtiden.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.