Førhøjet vandstand – sådan er situationen onsdag middag
Arkivfoto: KeraMik / Pixabay

Den lokale beredskabsstab, der omfattede Midt- og Vestsjællands Politi, det lokale redningsberedskab for Øst- og Vestsjælland samt hjemmeværnet, har onsdag morgen igen været samlet i anledning af varslingen om forhøjet vandstand i Østersøen onsdag og torsdag.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har i de seneste prognoser varslet lidt højere vandstand i Østersøen i løbet af onsdag og torsdagen.

Der er således fortsat risiko for oversvømmelse ved de østvendte kyster på Sjælland i kommunerne Greve, Solrød, Køge og Stevns i Midt- og Vestsjællands politikreds. DMIs seneste prognose har bevirket, at dele af Kalundborg kommunes vestvendte kystområder (især Reersø-området) også kan blive berørt af den forhøjede vandstand.

Myndighederne i den lokale beredskabsstab oplyser, at de berørte kommuner i løbet af tirsdag aften nedsatte lokale krisestabe for at vurdere, hvor risikoen for oversvømmelser lokalt er størst samt iværksatte forebyggende foranstaltninger i fornødent omfang inden vandstandsstigningen.

– Myndighederne følger situationen nøje i de kommende timer for at vurdere, hvordan vi i den lokale beredskabsstab kan koordinere den forebyggende indsats inden vandstandsstigningen samt sende materiel og mandskab til de steder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst, oplyser lederen af den lokale beredskabsstab, politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi.

Sandsække-depoter oprettet i tre kommuner
Tre kommuner har oprettet depoter med sandsække, som borgerne selv kan afhente ved behov herfor til at afværge oversvømmelser:

Køge kommune: Blegdammen, 4600 Køge. Hjemmeværnet sørger for trafikregulering på stedet.

Solrød kommune: Materielgården, Den lille Gade, Solrød landsby (fra i eftermiddag).

Greve kommune: P-plads ved Olsbækken (kun for berørte hustande, som kommunen har kontaktet).

Kalundborg kommune: Reersø havn, Strandvejen 114, Reersø, 4281 Gørlev & Brandstationen, Rynkevangen 12-16, 4400 Kalundborg (efter kl. 1300).

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.