Beredskabet er klar: Forventer forhøjet vandstand i Roskilde fjord og Isefjorden

Sådan så det ud i Kisserup ved Holbæk, da stormen Bodil i 2013 pressede store mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Michael Johannessen.

Sådan så det ud i Kisserup ved Holbæk, da stormen Bodil i 2013 pressede store mængder vand ind i Isefjorden. Foto: Michael Johannessen.


Ifølge DMI er der storm og voldsomt vejr på vej i nat – det kan betyde forhøjet vandstand i bl.a. Isefjorden. Beredskabet er klar.

DMI melder om vinde fra vestlig og nordvestlig retning, som erfaringsmæssigt flytter store mængder vand ind i de indre danske farvande, herunder Isejorden og Roskilde fjord.

Derfor har myndighederne i form af politiet og brandberedskaberne i Øst- og Vestsjælland, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet været samlet søndag morgen for at drøfte situationen og iværksætte de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

Prognoserne forudser vandstande i fjordene på op til 160 – 170 cm over normal vandstand, hvorfor redningsberedskaberne allerede nu tager en række skridt til at sikre de lavtliggende områder.

Redningsberedskaberne støttes af de øvrige myndigheder, og der vil i dag i løbet af eftermiddagen blive oprettet et kontaktpunkt for borgerne i Jyllinge nær krydset Osvej/Nordmarksvej, hvor Østsjællands Beredskab og Politiet vil rådgive borgene i området om, hvordan man skal forholde sig i situationen.

I den vestlige del af Sjælland afdækkes det netop nu, om der er områder, der får problemer med en vandstigning som nævnt.

DMI´s prognoser følges løbende, og der vil efter behov blive taget de nødvendig beslutninger, som vil blive meldt ud gennem medierne og på myndighedernes hjemmesider.

Politiinspektør Jens Børsting udtaler:

– Vi har gennem erfaringerne fra de tidligere storme med forhøjet vandstand lært, at vi skal være i gang i god tid med at koordinere indsatsen mellem myndighederne. Derfor har vi nu igangsat en række tiltag, som vil kunne ses i lokalområderne inden for kort tid. Bor man langs fjorden er det nok en god ide at få sikret både, jollerog andet, som kan drive væk ved høj vandstand. Men, vi kan jo håbe, at prognoserne ændrer sig til det bedre, men sker det ikke, er vi klar til at yde den maksimale indsats, siger politiinspektør Jens Børsting.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer borgerne til at følge med på de muligt berørte kommuners hjemmesider og sociale medier samt politiets twitter og hjemmesiden politi.dk/midtvestsjaelland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.