Christiania-stenkaster dømt for særlig grov vold og udvist
I går onsdag, blev der afsagt dom i den første såkaldte stenkastersag fra urolighederne på Christiania den 17. juni i år i forbindelse med politiets rydning af Pusherstreet.

En 26-årig mand blev idømt en fællesstraf på 1 år og 3 måneders fængsel, der omfattede en tidligere betinget dom på 20 dages fængsel. Den dømte er svensk statsborger, og blev udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år, ligesom det blev bestemt, at han skulle betale erstatning til en af de tilskadekomne polititjenestemænd.

Den 26-årige blev dømt for særlig grov vold ved at have kastet i alt 3 sten mod politiet under urolighederne på Christiania. Han blev samtidig dømt for ved sin tilstedeværelse og adfærd at have deltaget i og tilskyndet andre til lignende overfald med kast af blandt andet brosten, mursten og glasflasker. Derudover blev han dømt for at have deltaget i grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted under politiets indsats mod den organiserede hashhandel på Christiania.

– Der var flere betjente der blev sårede den dag. Så vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at anklagemyndigheden med afsæt i vores efterforskning, har fået overbevist retten om at trække en tydelig streg i sandet. Det må og skal ikke være meningen, at politibetjente skal risikere liv og lemmer i udførelsen af deres arbejde, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen, Københavns Politis Task Force Pusherstreet..

Efter den afsagte dom blev den dømte fortsat varetægtsfængslet. Han ankede dommen til Østre Landsret.

Flere tiltalt for uroligheder
Der er rejst tiltale mod yderligere 22 personer, der ligeledes er tiltalt for at have deltaget i urolighederne den 17. juni på Christiania, flere af disse tiltalte sidder i øjeblikket varetægtsfængslet. Størstedelen af sagerne er berammet til hovedforhandlinger ved Københavns Byret i perioden fra den 24. oktobertil den 20. december.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.