Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ser på sin fremtidige organisering
Foto: Rigspolitiet.
Foto: Rigspolitiet.
Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds sætter man nu gang i et arbejde med et justere organisationen til at passe til en ny virkelighed, hvor terrortrusler, flygtningestrømme, nye komplekse kriminalitetsformer og forvent­ninger om borgernære selvbetjeningsløsninger er en realitet.

I 2007 blev 54 små politikredse sat sammen til 12 store kredse, som organiserede sig internt efter, hvordan verden så ud den­gang. Nu er der gået næsten 10 år og verden har ændret sig. Derfor går Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi nu i gang med at se på deres organisering:

– Vi har netop sat en proces i gang, hvor vi er ved at se på, hvordan vi kan justere den måde, vi er organiseret på, så vi i endnu højere grad imødekommer de krav, der stilles til os som politimyndighed. I den politiske flerårsaftale, der er indgået for politiets arbejde 2016 – 2019, stilles der bl.a. krav om tilpasning og nytænkning. Derfor har vi igangsat et ambitiøst arbejde, der skal sikre, at vi er i stand til at håndtere morgendagens udfordringer med parathed, effektive politiindsatser, kvalitet i vores opgaveløsning – og ikke mindst, at vi også er det nære politi, som borgerne efterspørger, fortæller politidirektør Lene Frank og fortsætter:

– Lige nu foreligger der et oplæg til en ny organisering, så der forestår fortsat en del arbejde og en grundig drøftelse internt, før den endelige organisation er klar og beskrevet. Planen er, at den nye organisation kan træde i kraft 1. marts, siger Lene Frank.

Politidirektør Lene Frank Arkivfoto: Rigspolitiet.
Politidirektør Lene Frank Arkivfoto: Rigspolitiet.

Parathed, kvalitet og tryghed
De overordnede principper i den kommende reorganisering af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er bl.a.:

– Et mere robust beredskab, som samtidig skal varetage nogle opgaver fra lokalpolitiet.
– Flere ressourcer til bor­gernær politibetjening med endnu mere fokus på forebyg­gelse, tryghed og kommunikation.
– Styrkelse af efterforskningen og udlændingekontrolafdelingen.
– Specialisering i stærke faglige miljøer.
– En effektiv og kvalitetsbevidst organisation.
– Fokus på arbejdsmiljø.

– Når vi med organiseringen giver medarbejderne mulighed for specialisering og fordybelse, og dermed for at arbejde effektivt og levere et godt stykke arbejde, så får vi jo også mere tilfredse medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. Det resulterer udadtil i et politi, som er parat, og som leverer god kvalitet og tryghed, forklarer politidirektør Lene Frank om tankerne bag reorganiseringen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.