Godt nyt til pendlerne i Frederiksværk

Frederiksværk Station. Foto: Knak (CC BY-SA 4.0)

Frederiksværk Station. Foto: Knak (CC BY-SA 4.0)


Snart bliver det nemmere at være pendler i Nordsjælland. Regionsrådet har besluttet at afsætte 4 millioner kroner til et nyt projekt, der allerede i 2017 vil gøre det nemmere og hurtigere at være pendler til og fra Frederiksværk Station.

Projektet i Frederiksværk indebærer en omplacering af busholdepladser og en modernisering af stationsforpladsen. Konkret vil det betyde, at det vil blive hurtigere og nemmere at skifte fra bus til tog. Sådan som Frederiksværk Station er nu, er der langt at gå fra bus 320R til toget. Med den planlagte ombygning stopper bussen tættere ved togperronen. Det betyder, at transporttiden alt i alt vil blive mindre. Samtidig vil der komme bedre og mere moderne forhold ved stationsområdet.

– Kollektiv transport skal være et godt alternativ til bilen. Familiefaren skal nemt kunne aflevere børn, stille bilen på stationen og tage toget på arbejde. Den studerende skal kunne skifte mellem bus, tog og metro uden at spilde lang tid mellem skiftene. Derfor arbejder vi for en bedre sammenhæng på tværs af den kollektive trafik, så det er nemt at skifte mellem forskellige transportformer, og der er god forbindelse til de trafikale knudepunkter, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Projektet i Frederiksværk sættes i gang i år. Planen er også at lave cykelparkering med delvis overdækning og nye parkeringspladser. Forbedringerne skulle gerne resultere i, at mange flere vil pendle til og fra stationen. Beregninger viser, at der potentielt kan komme 140 flere pendlere dagligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.