Millioner til landsbyfornyelse
Der er afsat godt 55 millioner kroner til landsbyfornyelse i år – og Lolland-Falster er stodmodtagere.

En målretning af pulje til landsbyfornyelse betyder, at 45 kommuner til og med 2020 får ca. 55 mio. kr. om året i tilskud til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige bygninger i mindre byer og det åbne land.

Blandt de kommuner, som får penge er Guldborgsund, som 3,6 millioner kroner i år og Lolland Kommune som får 3,1 million kroner. Vordinborg kommune kommer ind på 3. pladsen med 2.7 millioner kroner.

– Med pulje til landsbyfornyelse ønsker vi at give de sværest stillede kommuner bedre mulighed for at skabe attraktive landsbyer, og nedrive de bygninger og ejendomme, som skæmmer i landsbybilledet og som hæmmer tilflytning og borgeres lyst til at bosætte sig i de mindre landsbysamfund. Med ordningen kan kommunerne forhåbentligt fortsætte udviklingen af deres lokalsamfund, så det bliver attraktivt at bosætte sig over alt i hele Danmark, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Den tidligere ramme på 200 mio. kr. udløber i år. Et bredt politisk flertal besluttede dog med vækstpakken i 2014 at fastholde puljen med ca. 55 mio. kr. Da ordningen er mindre end tidligere er antallet af ansøgningsberettigede kommuner derfor reduceret fra 70 til 45.

“Regeringen har valgt at fokusere på de kommuner, hvor behovet er størst. Med den nye ordning understøtter vi en mere effektiv udmøntning, hvor kommunerne kan lave en langsigtet indsats for at skabe mere attraktive landsbyer fremover”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Tiltaget er en del af regeringens vækstudspil Vækst og udvikling i hele Danmark.

Sådan ser fordelingen ud for 2016 i vores område:

Guldborgsund 3.600.000 kr.
Lolland 3.100.000 kr.
Vordingborg 2.700.000 kr.
Kalundborg 1.600.000 kr.
Odsherred 1.400.000 kr.
Næstved 1.400.000 kr.
Slagelse 1.000.000 kr.
Holbæk 800.000 kr.
Stevns 600.000 kr.
Sorø 500.000 kr.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.