Lyngby-Taarbæk: Lokalplan for Dyrehavegårds Jorder vedtaget
Lokalplanen for erhvervsområdet for Novozymes er besluttet, herunder en udbygningsaftale om blandt andet natursti og rekreative funktioner i området

Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2016 besluttet lokalplan 264, erhvervsområdet for Novozymes. Lokalplanen har været i otte ugers høring fra 26. januar til 22. marts 2016, og der har været afholdt borgermøde den 29. februar 2016. Der er indkommet 27 høringssvar til lokalplanen med tilhørende miljørapport.

Høringssvarene koncentrerede sig blandt andet om grundvand, trafik, arkitektur, stier og forslag til anvendelsen af de rekreative arealer. I forbindelse med forslaget til lokalplanen har der været udarbejdet en miljørapport som samtidig har været i høring. Miljørapporten indeholder en redegørelse for hvordan miljøhensyn er integreret i planen.

Udbygningsaftale
I forbindelse med lokalplanen er der også udarbejdet en udbygningsaftale med Novozymes, hvor virksomheden bidrager til de omkringliggende områder blandt andet med en vej, gang- og cykelstier og rekreative funktioner i de grønne områder.

De næste skridt
I øjeblikket er VVM-redegørelsen (vurderinger af virkninger på miljøet) i offentlig høring fra den 18. maj til den 13. juli 2016. Herefter forventes Kommunalbestyrelsen at behandle redegørelsen og høringssvarene den 20. september 2016. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender VVM-redegørelsen og der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med ankefristen for redegørelsen, så kan Novozymes tage første spadestik i det sene efterår 2016.

123456789

Skriv et svar