Familiefar dømt for incest: Krænkede sin to sønner i årevis
En 49-årig mand blev tirsdag ved retten i Glostrup fundet skyldig i incest, voldtægt og blufærdighedskrænkelse overfor to sønner.

Det var en enig domsmandsret, som kom frem til afgørelsen.

Manden havde i en årelang pe­riode begået utallige grove seksuelle overgreb mod sønnerne fra de var henholdsvis 8 år og 11 år.

Den 49-årige mand blev endvidere dømt for i årevis at have begået vold mod sønnerne og deres mor, som var mandens samlever. Volden mod sønnerne og samleveren var i perioder sket hyppigt og havde været fast tilbage­vendende. Volden måtte derfor samlet set karakteriseres som mis­hand­­ling.

Retten lagde ved straffastsættelsen navnlig vægt på hyppigheden af de seksuelle overgreb, og at der var tale om grove seksuelle overgreb, som havde fundet sted i en årrække. Der blev desuden lagt vægt på, at de seksuelle overgreb var begået af en far, som havde udnyttet den i situationerne lig­gende trussel om vold samt sin fysiske og psykiske overlegenhed overfor sønnerne, som han burde have beskyttet.

Den 49-årige, der er tyrkisk statsborger, blev idømt 7 års fængsel og endvidere idømt en betinget udvisning.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.