Regionen klar til at bygge universitetshospital
Region Sjælland er nu klar til at gå videre med byggeriet af regionens universitetshospital i Køge.

Det kommende universitetshospital skal være centrum for den specialiserede behandling i Region Sjælland og samtidig er ønsket, at der skal skabes de bedst mulige rammer omkring patienten.

– Vi skal skabe sammenhæng for patienten, lige fra ankomsten til patienten forlader sygehuset igen, fastslår Christian Wedell-Neergaard, formand for sygehusudvalget.

– Der skal være fokus på nærhed med patienten. Væk med skranker og luger. De indlagte patienter får enestuer. Her skal personalet bruge mest mulig tid tæt på patienten. Det kan ske ved at flytte arbejdsopgaver ind på stuen for eksempel at skrive journal sammen med patienten fremfor gå hen på kontoret, siger Christian Wedell-Neergaard.

Regionsrådet har netop vedtaget det såkaldte dispositionsforslag, som er det samlede bud på, hvordan det store sygehusbyggeri skal gennemføres fra 2016 til 2022. Der er tale om en massiv udvidelse af det eksisterende Køge Sygehus, som vokser sig tre gange så stort.

– Vi går i gang i løbet af 2016 med at grave i jorden, gøre klar til byggepladsen og anlægge nye parkeringspladser. Selve byggestarten bliver i 2017, fortæller projektdirektør Helle Gaub.

Der foregår nu en viderebearbejdning af projektet ud fra dispositionsforslaget, blandt andet med fokus på det arkitektoniske udtryk.

– Jeg er sikker på, at det bliver et flot byggeri, som vi kan være stolte af, siger Christian Wedell-Neergaard.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.