Stort ja til stormflodssikring i Jyllinge Nordmark
Jyllinge Nordmark var et af de steder, der blev hårdt ramt under stormene Bodil og Allan. Efterfølgende har der været arbejdet på, at sikre området bedre mod stormflod permanent.

Stormflodssikringen i Jyllinge Nordmark er kommet et stort skridt videre, efter at 94% af de berørte borgere stemte ja til et projekt på et borgermøde den 7. januar.

Grundejerforeningerne har op til mødet været enige om de fleste dele af projektet nemlig, at der skal være et fløjdige med sluse over Værebro Å og et østdige langs åen for en sikkerheds skyld.

Men der er ikke enighed om højden og placeringen af diget langs fjorden på en lille delstrækning. 9 grundejerforeninger, der repræsenterer et stort flertal af de 540 berørte ejendomme i området, ønskede en sikringskote på 2,40 m. To grundejerforeninger, samt enkeltmedlemmer fra de øvrige grundejerforeninger, ønskede en højde på 2,20 m eller – som et kompromisforslag – en højde på 2,30 m.

Det var flertallets forslag som kom til vejledende afstemning blandt de berørte beboere den 7. januar. Her valgte 94% at stemme ja.

Bodil nåede i 2013 op på 2,06 m. Et tillæg på 30 cm – altså fra 2,10 til 2,4 – svarer til en klimasikring på ca. 50 år.

I alt vil 510 ejendomme i Nordmarken og 28 i Tangbjerg blive omfattet af projektet. 487 ejendomme vil skulle betale et fuldt bidrag til anlægget, mens 51 ejendomme, hvor det kun er adgangsvejen der er udsat, skal betale et reduceret bidrag. Roskilde Kommune betaler halvdelen af de samlede udgifter i projektet.

Nu skal resultatet af afstemningen – og øvrige kommentarer – forelægges byrådene i både Egedal og Roskilde kommuner.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.