Brug af tvang i psykiatrien falder fortsat i Region Hovedstaden
Region Hovedstadens Psykiatri har nedbragt brugen af tvang markant, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) kalder det en fantastisk positiv udvikling, der er udtryk for en begyndende kulturændring i psykiatrien.

Region Hovedstadens Psykiatri har i flere år arbejdet målrettet på at nedbringe brugen af tvang. Nu viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, at indsatsen for alvor begynder at slå igennem. Blandt andet er antallet af langvarige bæltefikseringer faldet markant.
I Sundhedsstyrelsens opgørelse fremgår det eksempelvis, at Region Hovedstadens Psykiatri har reduceret brugen af bæltefikseringer med 35 procent i første halvår af 2015 i forhold til samme periode sidste år.

Dermed er Region Hovedstaden blandt de førende, når det kommer til at forhindre og undgå, at patienter lægges i bælte.

– Det er en fantastisk positiv udvikling, som har stor betydning for de mennesker, der lever med svære psykiske lidelser. Det er et område, som er hjerteblod for mig, og derfor er det dejligt, at vores tiltag på området med nye behandlingsmetoder betyder, at det går den rigtige vej, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Alle situationer granskes
Hun henviser til, at de psykiatriske afdelinger i dag systematisk gransker alle situationer, hvor der er brugt bæltefikseringer – for at se, om bæltebrugen kunne have været undgået. Samtidig har psykiatrien etableret bæltefri afsnit på to psykiatriske centre og indført målstyring, så der løbende følges op på brugen af tvang. Derudover er der indført et nyt it-system, så ledelse og læger nøje kan følge med i, hvor meget medicin de enkelte patienter får.

-Der er stadig brug for, at vi på det psykiatriske område fortsætter arbejdet for at nedbringe brugen af tvang. Det kan vi ikke gøre fra den ene dag til den anden. Det tager tid, fordi vi hele tiden skal sikre, at vi tager os ordentligt at de mennesker med svære psykiske lidelser, og det kan i nogle tilfælde betyde medicinering eller fx fastholdelse. Men også fordi der er tale om en kulturændring. Men det positive er, at de mange tiltag viser, at det kan lade sig gøre at nedbringe brugen af tvang, og det er en rigtig dejlig nyhed, siger Sophie Hæstorp Andersen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.