Kæmpe løft til diabetesområdet i Region Hovedstaden
En milliardinvestering i et nyt diabetescenter skal hæve diabetesbehandling og forskning til et niveau i verdensklasse.

Diabetes er en af de helt store folkesygdomme, som i de kommende år vil ramme stadig flere danskere.

Derfor har Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden udarbejdet en vision om et nyt stort diabetescenter, der vil kunne tilbyde den bedste behandling til patienterne og blive et af verdens førende miljøer indenfor klinisk diabetesforskning og uddannelse.

I dag foregår diabetesbehandling og forskning på et højt internationalt niveau på en række forskellige forskningsinstitutioner og hospitaler i Region Hovedstaden, men vi kan gøre det endnu bedre, hvis vi samler behandling og forskning, mener regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

-Stadig flere vil få diagnosen ”diabetes”, og derfor er der brug for et innovativt diabetescenter, der kan tilbyde patienterne en behandling på højde med de allerbedste i udlandet, og hvor forskere fra ind- og udland kan være helt i front i et stærkt forskningsmiljø. Vi ved fra internationale erfaringer, at et tæt samarbejde mellem behandling og forskning også giver de bedste behandlingsresultater, og det er mit håb, at det også kan give mere viden om, hvordan vi bedst tackler andre store folkesygdomme, siger formanden.

Forbedre helbred og velfærd
Med den hidtil største enkeltbevilling i Novo Nordisk Fondens historie på op til 2,8 mia. kr. vil det blive muligt at realisere de ambitiøse planer. Fonden vil betale for bygningen af centeret og herefter bidrage økonomisk til centerets aktiviteter med at forebygge og behandle diabetes og til forskning, uddannelse og efteruddannelse af praksislæger.

Det vil ske på baggrund af en langsigtet aftale med Region Hovedstaden, der i første omgang rækker frem til år 2029. Det er forventningen, at det nye center vil have en aktiv rolle i forhold til forebyggelse af diabetes og dens komplikationer, og være i dialog med almen praksis, der har en afgørende rolle i f.eks. tidlig opsporing af diabetes.

-En af Novo Nordisk Fondens vigtigste opgaver er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. Derfor har vi besluttet os for at støtte det nye diabetescenter, som vil kunne måle sig med de allerbedste i verden, siger formanden for Novo Nordisk Fonden Sten Scheibye.

-Vi har lagt vægt på, at diabetescenteret både vil kunne tilbyde det bedst mulige behandlingsforløb til den enkelte patient og samtidig blive en betydelig drivkraft for udviklingen af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, der vil kunne komme alle med diabetes til gavn, siger Sten Scheibye.

24-timers døgndækning
Centeret, “Steno Diabetes Center Copenhagen”, vil kunne behandle mere end 11.000 patienter årligt inden for alle typer af diabetes og have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil indgå i fritvalgsordningen, og kan dermed komme patienter til gode i hele landet.

Centret skal være en specialklinik med fokus på mennesket og sammenhængende behandling og forebyggelse af alle typer diabetes og dens komplikationer. På centeret vil der blandt andet blive adgang til diætist, fysioterapi, fysisk aktivitet, screening og behandling for fodkomplikationer, øjen-, nyre-, neurologiske-, hjerte/kar- samt tand- og mundkomplikationer.

Det er planen, at centeret skal bygges i tilknytning til Herlev Hospital, og det skal stå færdigt i 2020.

123456789

Skriv et svar