Lang ventetid på kørekort: Nu skal vikarer rette op på sagerne
35 er ansat til rette op på de lange sagsbehandlingstider for kørekort, våbensager og andre tilladelser.

Administrativt Center Øst (ACØ) har på flere sagsområder har haft en længere sagsbehandlingstid end ønsket.

På kørekortområdet er baggrunden for de længere sagsbehandlingstider, at en række af sagerne er komplekse med mange sagsskridt i den enkelte sag. På våben- og tilladelsesområdet skyldes de længere sagsbehandlingstider primært, at der er indkommet et større antal sager end forventet.

Centret har løbende tilført de berørte områder folk fra mindre belastede sektioner, og der er også ansat flere nye medarbejdere. Det har imidlertid vist sig at være tiltag, der ikke i tilstrækkelig grad har kunnet afhjælpe situationen.

De første nye medarbejdere er tiltrådt 1. august og de sidste tiltræder omkring 1. september. De vil til at starte med beskæftige sig med telefonbetjening og lettere sagsbehandling. Det betyder, at centrets erfarne medarbejdere vil kunne arbejde med tungere sagsbehandling og målrettet arbejde på at nedbringe antallet af verserende sager.

– Det er vores håb og forventning, at de 35 vikarer kan være med til at nedsætte sagsbehandlingstiden væsentligt og at alle pt. verserende sager er afsluttet inden udgangen af 2015, siger centerchef for ACØ Pernille Brinch.

Samtidig med afviklingen af allerede verserende sager vil centret, der administreres under Københavns Vestegns Politi, i samarbejde med Rigspolitiet foretage beregninger af det forventede fremadrettede ressourcebehov, således at de kortere sagsbehandlingstider også fremover kan fastholdes.

– Jeg håber at vi med dette tiltag både kan skabe rimelige sagsbehandlingstider og samtidig lette noget af det arbejdspres, der har hvilet på medarbejdernes skuldre, siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

123456789

Skriv et svar