Ingen praktiserende læger ved hovedstadens akuttelefoner
Region Hovedstaden og Praktiserende lægers organisation (PLO) har opgivet at nå til enighed om en ny akutordning, som de praktiserende læger kunne deltage i

Dermed er et forløb over fire måneder mellem de praktiserende læger og Region Hovedstaden nu afsluttet, uden at det lykkedes at nå til enighed.

Ifølge PLO-formand Christian Freitag har begge parter været optaget af at finde en løsning til gavn for borgerne.

– Vi har haft en god forhandling i en tillidsfuld tone, og vi forlader hinanden uden at smække med dørene. Vi må dog konstatere, at vi ikke er enige om den overordnede ramme. Vi har tilbudt regionen en helhedsløsning, hvor vi overtager ansvaret for telefonvisitationen og behandling. I denne model har vi forsøgt at integrere helhedsløsningen i den enstrengede struktur, som Region Hovedstaden allerede har etableret med 1813. Vi kan imidlertid ikke indgå en aftale under den forudsætning, at vi som selvstændige erhvervsdrivende giver afkald på ledelsen af arbejdet, siger Christian Freitag.

I Region Hovedstaden er regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) på borgernes vegne ærgerlig over, at parterne ikke kunne opnå en aftale. Men hun vil ikke kalde forhandlingerne frugtesløse.

– Selvom jeg ærgrer mig over den manglende aftale, er jeg glad for de mange gode forslag, som er kommet ud af forhandlingerne. Derfor vil jeg hurtigt indkalde partierne bag Akuttelefonen 1813 til at se på, hvilke løsninger vi kan sætte i spil. Det handler om svartiderne, men også om at styrke kvaliteten og gøre en indsats for arbejdsmiljøet for de ansatte på Akuttelefonen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Den gordiske knude i forhandlingerne var uenigheden om den helhedsløsning, som PLO tilbød regionen.

– Vi foreslog, at de praktiserende læger som samlet gruppe går ind og løfter den almenmedicinske del af opgaverne i regionens akutordning. På den måde fastholder vi en for os afgørende indflydelse på faglighed og organisation, og vi kan samtidigt løse de udfordringer, som 1813-ordningen står overfor, siger Christian Freitag.

Men ifølge Sophie Hæstorp Andersen vil en sådan helhedsløsning reelt betyde en eksklusivaftale, hvor driften og ansvaret for Akuttelefonen helt vil overgå til de praktiserende læger. Dermed skaber man et system inde i systemet, og det gavner ikke den enkelte borger, mener regionsrådsformanden.

– Jeg vil gerne understrege, at vi meget gerne vil styrke de almenmedicinske kompetencer på 1813. Derfor har vi på flere punkter lyttet til PLO og imødekommet deres ønsker. Men hvis vi gav dem hele den eksklusive ret til at stå for 1813, så ville vi reelt skabe et nyt system inde i det eksisterende akutsystem. Flere systemer betyder flere faggrænser, mere besvær og større risiko for fejl. Jeg vil hellere nedbryde faggrænserne og gøre tingene enklere for borgerne og vores ansatte, ikke mere besværlige, siger Sophie Hæstorp Andersen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.