Politiet vurderer behovet for yderligere skudsikre veste
I løbet af weekenden har et meget stort antal politifolk været indsat i forbindelse med skudangrebene i København. Det blev på grund af situationens alvor og operationens karakter besluttet, at alt operativt personale skulle være iført skudsikre veste som personlig beskyttelse.

Efterfølgende har der i dele af pressen været rejst tvivl om, hvorvidt der under operationen var et tilstrækkeligt antal veste til rådighed.

– I en situation, som den, der opstod lørdag, kan der være opstået udfordringer i forhold til distributionen af skudsikre veste til den enkelte betjent. Dette vil indgå i den erfaringsopsamling, som vi er i gang med. Men det er samtidig min sikre vurdering, at politiet har haft et tilstrækkeligt antal og størrelser af skudsikre veste til rådighed under politioperationen, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

En række af politiets enheder, der har særlige opgaver, er allerede i dag udstyret med skudsikre veste som en del af det personlige sikkerhedsudstyr.

– Vi vurderer nu, om der udover de, der allerede i dag har veste som personligt sikkerhedsudstyr, er andre, som fremadrettet skal udstyres med egne skudsikre veste. Det skal ses i forlængelse af en række initiativer, som vi allerede og løbende har igangsat som led i styrkelsen af beredskabet, siger rigspolitichefen.

Det er politiets vurdering, at der ikke generelt synes at være et behov for flere veste eller våben, hvorfor dette tema heller ikke er indgået i drøftelserne om øgede ressourcer til politiet. 

123456789

Skriv et svar