Ny strategi for håndtering af jordforurening i Region Sjælland
Regionsrådet i Region Sjælland har godkendt en strategi, som beskriver, hvordan Region Sjælland vil prioritere mellem jordforureninger, som truer grundvandet, menneskers sundhed samt overfladevand og natur.

Forureninger, som truer grundvandet, får højeste prioritet i Region Sjællands forslag til en revideret strategi for indsatsen omkring jordforurening. Til den indsats bruger regionen cirka 80 procent af budgettet til undersøgelser og oprensninger.

Formand for udvalget for trafik, klima og ressourcer i Region Sjæland, Peter Jacobsen, forklarer, at vi alle tager det som en selvfølge, at der kommer rent vand ud af hanen derhjemme:

– Det kan kun lade sig gøre, fordi vandforsyninger, kommuner, stat og regioner arbejder tæt sammen om at beskytte grundvandet. Vi skal prioritere at opspore og oprense der, hvor vi gør størst nytte. Især i områder med grundvand, der bruges til forsyning af mange borgere – samt i områder, hvor grundvandet ikke er så godt beskyttet. Vi vil gå i dialog med vandforsyninger og kommuner for at tilrettelægge vores indsats til gavn for forbrugerne. Det skal også fremover være en selvfølge, at der kommer rent vand ud af hanen.

Jordforureninger, som kan true menneskers sundhed i boliger, i børnehaver og på offentlige legepladser prioriteres også i strategien. Regionen har særligt fokus på opsporing og oprensning af gasforurening fra gamle lossepladser og forurening på legepladser.

– Forældre skal kunne sende deres børn i børnehave eller på legepladsen uden at skulle bekymre sig, om de kommer i kontakt med forurenet jord. Forurening i børnehaver har vi tidligere håndteret i godt samarbejde med kommunerne, og med legepladserne gør vi nu opgaven færdig, siger Peter Jacobsen.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.