Nedlægger politiekspeditionen i Dianalund
Selvbetjening og digitalisering har gjort behovet for små enheder som nærpolitiekspeditioner meget lille og det tager Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi konsekvensen af og lukker nu også deres ekspeditionskontor i Dianalund. Til gengæld styrkes det forebyggende arbejde i hele Sorø Kommune, og indsatsen mod indbrud fortsætter.

Gennem grundige analyser foretaget over en længere periode har Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi undersøgt, hvor mange borgerhenvendelser de eksisterende nær- og landpolitiekspeditioner rundt om i politikredsen får. Det har vist sig, at antallet af henvendelser i ekspeditionerne er faldet drastisk de seneste år. Det skyldes bl.a., at en lang række af de opgaver, som politiet tidligere har varetaget, er overgået til kommunerne og Skat. Samtidig har borgerne i stadigt stigende grad fået langt bedre muligheder for at betjene sig selv telefonisk og digitalt.

Tidligere på året er en række nær- og landpolitistationer i Faxe, Næstved og Guldborgsund Kommuner blevet nedlagt. På samme måde er det nu også besluttet, at nedlægge politiets ekspedition i Dianalund. Nærpolitistationen i Sorø bevares derimod, og politibetjeningen af hele Sorø Kommune vil derfor fremover ske fra nærpolitiet i Sorø.

Kompetencerne samles og indbrudsindsatsen fortsætter
Sideløbende med analysen af borgerhenvendelser, er der desuden lavet en omfattende undersøgelse af politikredsens forebyggende arbejde, som for en del også udføres af nær- og landpolitibetjente. Undersøgelsen viser, at der er behov for at samle kompetencerne og styrke det forebyggende arbejde yderligere. Det betyder bl.a., at der med lukningen af politiets kontor i Dianalund bliver etableret en decideret forebyggelsesorganisation, der skal arbejde projekt- og problemorienteret.

– Det giver ikke længere mening at opretholde de små ekspeditionssteder – hverken økonomisk eller servicemæssigt. I stedet koncentrerer vi kompetencerne og styrker vores præventive indsats, siger politidirektør Lene Frank.

– Vi har fuld forståelse for og anerkender, at borgerne gerne vil have synligt politi. Og derfor er det vigtigt at understrege, at vi vil være mindst lige så synlige og komme mindst lige så hurtigt, som vi hele tiden har gjort, siger Lene Frank og fortsætter:

– Samtidig fortsætter den intensiverede indsats mod indbrud i hele Sorø kommune. Denne indsats involverer ud over nærpolitiet i Sorø og Lokalpolitiet i Slagelse en lang række interessenter herunder ikke mindst Sorø kommune og kommunens medarbejdere.

Nedlæggelsen af ekspeditionen i Dianalund vil ske med udgangen af året.

123456789

Skriv et svar