Metal enig med vismænd: Dagpengeforsikring skal være mere attraktivt
Dansk Metal glæder sig over vismændenes opbakning til at sikre et attraktivt dagpengesystem for langt flere. ”Dagpengesystemet er et væsentligt element i at sikre et velfungerende arbejdsmarked, og det skal derfor være attraktivt for langt flere at forsikre sig mod arbejdsløshed”, mener Metal-formand.

Dansk Metal er meget tilfreds med, at de økonomiske vismænd har fokus på dagpengesystemet. Det kan ikke siges for ofte og højt nok, at der er brug for et mere velfungerende dagpengesystem, mener fagforbundet:

– Vi er helt enige med vismændene i, at et attraktivt dagpengesystem er et centralt element i at sikre et velfungerende arbejdsmarked med høj mobilitet og stor fleksibilitet. Det giver det bedst mulige match mellem jobåbninger og lediges kvalifikationer, siger Claus Jensen, der er forbundsformand for Dansk Metal.

Vismændene præsenterer i efterårsrapporten en række instrumenter, som politikerne skal tage stilling til, når de efter dagpengekommissionens rapport skal gennemføre en dagpengereform. Dansk Metal finder analyserne særdeles aktuelle og relevante:

– Når politikerne skal finde løsninger, så færre arbejdsløse fremover falder ud over dagpengekanten, er et lempeligere beskæftigelseskrav et af de vigtigste redskaber. Jeg er meget enig med vismændene i, at det vil øge incitamentet til at finde job af kortere varighed. Til gengæld er jeg ikke enig i, at et lempeligere genoptjeningskrav vil afholde arbejdsløse fra at tage et konkret job. Her går vismændene galt i byen, påpeger Claus Jensen og fortsætter:

– Vi deler vismændenes vurdering af, at det for alt for mange af de forsikrede er blevet en dårlig forretning at være medlem af arbejdsløshedsforsikringen. Det skyldes især, at dagpengenes dækningsgrad er blevet udhulet over en meget lang periode. Det er helt klart en udfordring, der skal tages hånd om i den kommende dagpengereform, fastslår Metal-formanden.

Vismændene analyserer også konsekvenserne af dagpengereformen, og finder samme resultater, som Arbejdsmarkedskommissionen gjorde i 2009. De vurderinger udgjorde det faglige grundlag for halveringen af dagpengeperioden. Dansk Metal er kritisk over for den vurdering:

– Jeg stiller mig kritisk over for, at dagpengereformen skulle have haft den virkning, som Arbejdsmarkedskommissionen i sin tid sagde. Det står i stærk kontrast til virkeligheden blandt Metals medlemmer. Det er heller ikke det resultat, andre analyser når frem til. Meget få er kommet i beskæftigelse, og mange har mistet dagpengene. Det var den forkerte reform på det forkerte tidspunkt, siger Metal-formanden.

Vismændene ser med positive briller på udsigterne for dansk økonomi og forventer en stigning i beskæftigelsen på 70.000 i perioden 2014-2016. Den vurdering glæder Dansk Metal, der dog hæfter sig, at vi skal helt frem til 2020, før vi vil have fuld beskæftigelse:

– Dansk økonomi står godt rustet, men der er stadig udsigt til masser af ledige hænder mange år frem. Det er derfor helt rigtigt af regeringen at fastholde et højt niveau for offentlige investeringer. Hver krone tæller og kan være med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, så der er derfor ikke behov for yderligere stramninger af finanspolitikken foreløbigt, slutter Claus Jensen.

123456789

Skriv et svar