Nu anlægger Banedanmark midlertidig perron i Rødby Færge
Banedanmark går i denne uge i gang med at anlægge en midlertidig perron ved spor 20 på Rødby Færge station, der senere skal tages i brug i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. Det oplyser Banedanmark.

– Vi skal grave ud til perronens fundament, lave ledningsarbejder og etablere selve perronen, siger Jens Peter Storck, projektleder i Banedanmark.

Hensyn til togtrafikken
Af hensyn til togtrafikken til og fra Tyskland etableres der en midlertidig perron på Rødby Færge station, som skal fungere som endestation, når jernbanen fra Rødby Færge mod Orehoved helt eller delvist bliver spærret i forbindelse med opgraderingen. Der vil i perioder mellem 2017-2019 være længere sporspærringer på Lolland og Falster, når Banedanmark ad flere omgange skal opgradere broer på strækningerne.

Når perronen er klar til brug, vil det gøre infrastrukturen ved Rødby Færge station markant bedre, da tog til og fra færgerne fremover kan benytte sig af to spor – spor 19 og spor 20.

Perronen bliver lagt på den vestlige side af spor 20, hvilket vil minimere afstanden fra perronen til busholdepladsen, hvor togbusserne vil holde, når der er spærringer.

Ingen trafikale konsekvenser
Arbejdet med perronen vil ikke give indskrænkninger i togtrafikken til og fra Tyskland, mens arbejdet står på. Den midlertidige perron forventes at stå klar i midten af november.

Den midlertidige perron vil blive taget ud af drift i slutningen af 2019, når Banedanmark etablerer nye signaler på strækningen.

Ringsted-Femern Banen er et af Banedanmarks store anlægsprojekter, der leder frem til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Når banen står klar i 2021 vil det være muligt at køre 200 km/t. mod de nuværende 120/160 km/t., hvorved rejsetiderne kan blive markant kortere.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.