Justitsministeren ser positivt på kvindefængsel

Hele landet: Seksuel chikane er et blandt flere forhold, som kvindelige indsatte er særligt udsatte for under afsoning i danske fængsler. Justitsminister Karen Hækkerup vil efter sommerferien indkalde forligspartierne for at drøfte, hvordan kvindelige indsatte kan sikres bedre. Én af mulighederne er at etablere et kvindefængsel.

25 % af de kvindelige indsatte har oplevet seksuel chikane såsom uønskede kommentarer, tilråb og berøringer under afsoningen. Det viser et af resultaterne i en endnu ikke offentliggjort brugerundersøgelse, som Kriminalforsorgen har gennemført blandt de indsatte i danske fængsler og arresthuse.

Der er også udfordringer knyttet til at tilbyde de kvindelige indsatte relevant beskæftigelse og behandling, blandt andet fordi hensynet til at skærme kvinderne fra nogle af de mandlige indsatte kan betyde, at kvindernes tilbud begrænses.

På den baggrund vil justitsminister Karen Hækkerup efter sommerferien indkalde forligsparterne bag den seneste aftale om Kriminalforsorgens økonomi til en drøftelse af de konkrete muligheder for at skærme kvindelige indsatte bedre, herunder muligheden for at etablere et kvindefængsel.

– Alle indsatte uanset køn skal have trygge rammer under deres afsoning. Derfor må vi skride til handling, når vi hører, at en betragtelig andel af de kvindelige indsatte bliver udsat for seksuel chikane. Chikane er i sig selv alvorligt, men de kvindelige indsatte risikerer også i de blandede fængsler at blive bragt i sårbare situationer, hvor de for eksempel prostituerer sig selv for at få rusmidler eller bliver afhængige af mandlig beskyttelse. Det er ikke acceptabelt, siger Justitsminister Karen Hækkerup og fortsætter:

– Jeg ser derfor positivt på, at man opretter et fængsel kun for kvinder, og vil efter sommerferien indkalde til politiske drøftelser af, hvordan vi konkret kan løse problemet.

– Etableringen af et kvindefængsel er selvfølgelig ikke uden ulemper. Den største vil nok være, at vi må gå lidt på kompromis med, at man afsoner tæt på sin bopæl og familie. Jeg mener dog, at fordelene er større end ulemperne, og man kan jo heldigvis forsøge at kompensere for nærhedsprincippet ved at prioritere gode besøgsfaciliteter og støtte transport til og fra børnene. Med til fordelene hører også, at vi med et kvindefængsel vil kunne skærme de kvindelige indsatte mere effektivt og give dem mere målrettede beskæftigelsestilbud, så de bliver klædt bedre på til et liv uden kriminalitet, siger justitsministeren.

Den nye brugerundersøgelse bekræfter en af de formodninger, som rapporten ”Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler” fra 2011 af Charlotte Mathiassen henviste til. Rapporten, som Kriminalforsorgen havde bestilt, pegede endvidere på, at kvindelige indsatte er stillet i en sårbar position i de kønsblandede fængsler, som de er i dag. Rapporten indikerede, at kvindelige indsatte er underlagt undertrykkende og udnyttende relationer, og at den kønsblandede afsoning skaber en institutionsbetinget afhængighed af mandlig beskyttelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.