Netbutikker vil have 28 millioner kroner tilbage
Hele landet: FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) anlægger nu erstatningssag mod Nets for at få tilbagebetalt de for meget opkrævede Dankortgebyrer fra 2008 til juni 2013.

– Det er FDIHs medlemmer, der har truffet beslutningen om at anlægge sagen, og vi er glade for at have medvirket til at samle så mange medlemmers krav – store som små. Nets har både Konkurrencestyrelsens og Konkurrenceankenævnets ord for, at de via Dankortmonopolet har haft en ”overnormal” indtjening gennem flere år. Her er vi nu nødt til at gå rettens vej, før der sker en tilbagebetaling til vores medlemmer, siger adm. direktør i FDIH, Annette Falberg.

Erstatningssagen kommer i forlængelse af Konkurrencestyrelsens afgørelser i FDIHs klagesag over Dankortgebyrerne, hvor styrelsen pålagde Nets at nedsætte gebyrerne med over 30 % fra juni 2013.

Styrelsen kan ikke pålægge Nets at tilbagebetale det for meget opkrævede siden 2008, og derfor anlægger FDIH på vegne af netbutikkerne en erstatningssag. Samlet har Nets haft en ekstra indtægt i perioden på op mod 160 mio. kr. i forhold til de gebyrer, som Konkurrencestyrelsen vurderer rimelige.

– Den overnormale indtjening er estimeret til ca. 160 mio. kr.. FDIHs medlemmers andel udgør 28 mio. kr. Det er nemlig ikke kun netbutikker, som har betalt for meget i gebyrer. De høje gebyrer er i vid udstrækning også overvæltet direkte på forbrugerne, og vi finder det naturligt, hvis de også træder ind i sagen, så der er fælles front mod de for høje priser, som Nets tager for betalingsformidling, siger Annette Falberg.

FDIH har modtaget over 60 bindende tilsagn fra FDIH-medlemmer om deltagelse i erstatningssagen med et samlet erstatningskrav på over 28 mio. kr. Erstatningssagen bliver kørt af en selvstændig forening med navnet ”Foreningen for Dankortsagen”.

Sagen anlægges som gruppesøgsmål, ligesom man vil søge om fri proces, da det er en enestående og principiel sag. FDIH har i den nye forening samlet de bedste kræfter fra den danske internethandel i bestyrelsen, og det er advokatfirmaet Nyborg og Rørdam, som fører sagen for netbutikkerne.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.