Vi betaler til tiden – fald i antallet af tvangsaktioner

Hele landet: Antallet af tvangsauktioner er faldet med 56 den seneste måned, hvor der var 331 tvangsauktioner. Tallene svinger generelt fra måned til måned, men siden årsskiftet har det månedlige antal tvangsauktioner ligget på et lidt lavere niveau end i 2012. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for september 2013.

– I år har der været knap 400 tvangsauktioner om måneden, og det er et lavt niveau historisk set. Det lave antal tvangsauktioner hænger sammen med, at danske boligejere generelt er gode til at betale deres realkreditydelser til tiden. Aktuelt er omkring 4.500 ud af landets 1,5 mio. boligejere bagud med betalingerne, og det svarer til 0,3 pct. af realkreditudlånet, siger direktør i Realkreditrådet, Ane Arnth Jensen.

Nationalbanken konkluderer i en ny undersøgelse, at restancer på realkreditgælden forekommer sjældent, selv blandt familier med en presset økonomi. Derudover vil de fleste familier ikke komme i betalingsproblemer, selvom deres økonomiske situation forringes. Det betyder, at selv meget hård modgang i dansk økonomi ikke kan forventes at føre til en stor stigning i antallet af familier med restancer.

– En ny analyse fra Nationalbanken viser, at realkreditgæld ofte er den sidste gældspost, en familie med presset økonomi vælger at misligholde. Og realkreditsystemet er indrettet på en måde, så danske familier har en stærk tilskyndelse til at betale ydelserne på realkreditgælden til tiden. Derfor er der ikke grund til at frygte et stort antal betalingsproblemer, hvis Danmark bliver ramt af endnu en økonomisk nedtur, siger Ane Arnth Jensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.