Detailhandlen i Slagelse Kommune under lup
Slagelse: Slagelse Kommune har besluttet at at få udarbejdet en analyse af detailhandlen i kommunen. Formålet er bl.a. at skabe et overblik over detailhandlens omfang og beskaffenhed netop nu.

Formålet med analysen er også at give kommunen et værktøj og inspiration til fortsat at udvikle detailhandlen i kommunens forskellige udbudspunkter.

Analysen gennemføres af Institut for Center-Planlægning (ICP A/S), der i de kommende uger vil indsamle data om detailhandlen i hele Slagelse Kommune.

Alle butikkerne i kommunen vil blive besøgt af medarbejdere fra ICP, som bl.a. vil indhente omsætningstal. De indsamlede data vil bl.a. indgå i beregninger, hvor omsætningen i kommunens dagligvare- og udvalgsvarebutikker ses i sammenhæng med forbrugspotentialet hos kommunens borgere – og dermed giver et indtryk at kommunens handelsbalance.

ICP har stor erfaring med denne type analyser og har en bred viden om, hvad der i øjeblikket rører sig på detailhandelsområdet regionalt og på landsplan og kan derfor give nogle konkrete råd til, hvordan man i Slagelse kan styrke udviklingen i kommunens detailhandel.

Formand for Slagelse Erhvervsråd udtrykker stor tilfredshed med, at Slagelse Kommune på denne måde får analyseret detailhandlen i vores tre købstæder:

– Det vil være vigtig information og et godt værktøj til det videre arbejde med at udvikle detailhandlen til en fremtid, hvor det handler om at gøre vores købstæder attraktive. Kun på den måde sikrer vi, at kundegrundlaget både fastholdes og udbygges, siger Slagelse Erhvervsråds formand Poul Møller.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.