Øresundstrafikken sikret – DSBFirst undgår konkurs

DSBFirst undgår konkurs men må opgive aktiviteterne i Sverige. Arkiv foto: Rolf Larsen.


Trafik: DSBFirst undgår konkurs, men må opgive Sverige.

Efter flere ugers intense forhandlinger mellem DSB og de svenske trafikmyndigheder, Öresundståg, er parterne nu nået frem til en løsning. Aftalen sikrer en uændret betjening af Øresundstrafikken på begge sider af sundet, og en truende konkurs for DSBFirst er dermed undgået.

I perioden frem til køreplansskiftet 10. december 2011 vil det blive afklaret, hvem der skal køre den svenske del af Øresundstrafikken fremover. Det står klart, at DSBFirst Sverige AB den 10. december 2011 overdrager trafikken til en anden operatør i Sverige, mens DSBFirst Danmark A/S indtil videre skal stå for trafikafviklingen på den danske side af Øresund.

– Vi har i flere uger arbejdet hårdt på at finde en ansvarlig løsning. Jeg er især tilfreds med to ting i den aftale, vi har opnået: Vi har undgået en truende konkurs, som ville have kastet såvel kunder som medarbejdere og leverandører ud i en uoverskuelig situation, og aftalen er økonomisk set det bedst mulige udkomme af en vanskelig situation for DSB, siger Klaus Pedersen, konstitueret administrerende direktør i DSB og konstitueret bestyrelsesformand i DSBFirst.

Forbedringer for kunderne
Som en del af aftalen kommer de danske passagerer fra 8. august til at opleve forbedringer, der vil medføre flere tog til tiden. Det sker blandt andet ved, at man indlægger ekstra syv minutters robusthed i køreplanen for at forbedre rettidigheden fra Københavns Hovedbanegård. Desuden sætter man flere togsæt på togene fra Sverige til Danmark for at gøre bedre plads til kunderne og imødegå kritikken om fyldte tog.

– Der vil fremover køre det samme antal tog i Danmark, i Sverige og over Øresundsbroen som i dag. Vores kunder kommer ikke til at opleve forringelser eller ændringer i deres hverdag. Tværtimod. Vi har bevaret de hyppige afgange mellem Danmark og Sverige og gjort togene længere til glæde for de mange kunder, som bor i Sverige og arbejder i Danmark. Samtidig har vi ønsket at forbedre rettidigheden på Kystbanen til glæde for vores kunder, siger konstitueret administrerende direktør i DSBFirst ApS og DSB Sverige AB, Gert Frost.

DSB tager hånd om medarbejdere
Det er Öresundstågs opgave at finde en ny operatør, der kan overtage den svenske del af Øresundstrafikken fra 10. december 2011. DSB tager naturligvis hånd om de danske og svenske medarbejdere – også efter 10. december.

»Jeg forventer, at medarbejderne i DSBFirst Sverige får tilbudt ansættelse hos den ny operatør. De danske medarbejdere i DSBFirst Sverige vil afhængigt af deres ansættelsesform blive enten virksomhedsoverdraget eller vender tilbage til DSB eller DSBFirst Danmark,« siger Gert Frost.

Begrænsning af tab
Økonomisk betyder aftalen, at de månedlige tab på driften i DSB Sverige AB frem til december 2011 dækkes dels af Öresundståg og dels gennem nedbringelse af de garantier, der er stillet af DSB og First Group. DSB opnår, at de resterende garantier under aftalte betingelser frigives i april 2012. Til gengæld frafalder DSB sine krav mod Öresundståg, ligesom mellemregningen på op til 200 millioner kroner mellem DSB og DSBFirst må bogføres som tab.

– Hermed er det sikret, at DSB ikke fremadrettet vil have tab på DSBFirst Sverige AB. Med den indgåede aftale forventer vi tillige, at der kan tilbageføres mellem 200 og 250 millioner kroner af de hensættelser til tab på 725 millioner kroner, som blev indarbejdede i årsregnskabet for 2010,« siger Klaus Pedersen.

Transportministeriet og Kammeradvokaten har løbende været i dialog med EU-Kommissionen om de eventuelle statsstøtteretslige problemstillinger og er det fortsat.

– Det er vores forventning, at aftalen ligger inden for de rammer, som følger af statsstøttereglerne og dermed kan accepteres af EU-Kommissionen, siger Klaus Pedersen.

Der forhandles stadig med First Group om DSB’s skotske partneres deltagelse i løsningen for Øresundstrafikken.

– Vi har en konstruktiv dialog med First Group om deres deltagelse i løsningen for Øresundstrafikken, og jeg forventer, at vi har et positivt udfald af disse forhandlinger inden for de nærmeste dage,« siger Klaus Pedersen.

First Group ud af DSBFirst Väst
First Group har hidtil ligeledes deltaget som partner i DSBFirst Väst i Göteborg. Her udnytter First Group nu den put option, som var en del af den oprindelige partnerskabsaftale i relation til DSBFirst Väst, og DSB Sverige AB overtager dermed selskabet fuldt ud.

– First Group har som forventet valgt at benytte en såkaldt put option til at trække sig ud af samarbejdet i DSBFirst Väst, siger Klaus Pedersen.

Den bebudede undersøgelse af økonomien i DSB’s øvrige selskaber i Sverige forventes færdig i forbindelse med offentliggørelse af regnskabet for første halvår 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.