Første spadestik til ny omfartsvej ved Slagelse
Slagelse: Torsdag tog borgmester Lis Tribler (S) første spadestik til den nye vej vest om Slagelse sammen med transportminister Hans Christian Schmidt (V) og 75 elever fra Marievangsskolen i Slagelse.

De mange spader blev sat i jorden ved Valbyvej i den nordlige del af byen, hvor bilerne fra efteråret 2013 vil suse i nord- og sydgående retning i en bue uden om bymidten.

En længe ventet vej
Det er en vej, der har været ventet længe, men nu kommer den: Omfartsvejen.

– Det har været en lang kamp, men det har været besværet værd. Slagelse behøver en vestlig omfartsvej, så bymidten kan blive aflastet, og vi kan få en mere sikker skolevej for vores børn og unge. Det giver også meget bedre opkobling til motorvejsnettet for Skælskør-området, så der er mange fordele, siger en glad Lis Tribler.

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) var i sin tale ved dagens arrangement helt enig med borgmesteren i, at Slagelse havde brug for en omfartsvej:

– Omfartsvejen betyder, at Slagelse slipper for hovedparten af de 10.000 biler, der hver dag skærer byen over. Og færre biler betyder en rarere og sikrere – og ikke mindst en mere stille by, sagde ministeren.

Lis Tribler så i sin tale også fremad:

– Om nogle år har vi en fast forbindelse over Femern Bælt. Det næste naturlige skridt er derfor, at hele rute 22 fra Kalundborg via Slagelse til motorvejen ved Vordingborg bliver opgraderet til motortrafikvej. Det spadestik vil jeg mægtig gerne tage sammen med Hans Christian Schmidt.

De to etaper af det store anlægsprojekt kommer til at koste omkring 600 mio. kr., som blandt andet går til at bygge otte broer, fem tunneller og syv rundkørsler.

123456789

Skriv et svar