Stor interesse for borgermøder om Femern

Omkring 1000 naboer og interesserede lagde vejen forbi Banedanmarks borgermøder i marts måned om Femern.

Der har været rigtig stor interesse for borgermøderne om Femern Bælt forbindelsens landanlæg.

I alt har omkring 1000 naboer og interesserede lagt vejen forbi de seks borgermøder som Banedanmark har afholdt i løbet af marts måned. Det sidste af møderne blev afholdt onsdag i Nr. Alslev.

– Vi er rigtig glade for at så mange er mødt frem. Det har været nogle gode møder med en rigtig god tone, og folk er mødt frem med både saglige og reelle problemstillinger, siger områdechef i Banedanmark, Martin Munk Hansen, der har fortalt om projektet og svaret på spørgsmål på borgermøderne.

Alle spørgsmålene og forslagene, som er blevet stillet på møderne, vil indgå som høringssvar i det videre arbejde med projektet.

– De giver os vigtig viden om lokale forhold, som vi måske ikke selv har været opmærksomme på. Nogle gange foretrækker folk i lokalsamfundet måske nogle andre løsninger end dem vi troede, de ville have. Derfor er vi rigtig glade for de input vi får, tilføjer Martin Munk Hansen.

– For eksempel har vi fået gode input vedrørende den station, som evt. skal bygges ved Holeby. Her havde vi troet, at de lokale ville foretrække adgangsvejen fra én side, men når vi så taler med borgerne, kan vi forstå, at de egentlig foretrækker adgang fra den anden side. Så det er jo klart noget, vi vil se på i projektet, siger han.

Overkørslen i Eskilstrup er et andet eksempel. Her er borgerne også kommet med et alternativt forslag til en ny overkørsel, som Banedanmark vil tage med i overvejelserne fremadrettet.

– Helt overordnet må vi sige, at vi aldrig har været i høring med et projekt, som ikke er blevet ændret efter vi har fået input fra borgerne, siger han.

Høring til 1. maj
Ud over borgermøderne, har interesserede mulighed for at give høringssvar direkte til projektet. Det har 20 borgere foreløbig gjort. Høringsperioden, hvor offentligheden har mulighed for at kommentere på projektet, løber frem til 1. maj. Banedanmark vil herefter lægge høringssvarene ud på sin hjemmeside www.banedanmark.dk/femern , hvor man kan læse dem.

Når høringsfristen er udløbet, går Banedanmark i gang med at sammenskrive alle kommentarer og spørgsmål i et såkaldt høringsnotat, som vil ligge færdig i august måned. Høringsnotatet er et af forarbejderne til den endelige miljøredegørelse og anlægsloven.

Fakta om projektet
På hele strækningen fra Ringsted til den nye Femern Bælt forbindelse skal jernbanen elektrificeres, og der skal udbygges til to spor fra Vordinborg til Holeby, undtagen på Storstrømsbroen.

Udbygningen på strækningen vil give plads til flere tog – fortrinsvis godstog – og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t, alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.