God skoleleder og ambitiøse lærere giver dygtige elever
Hele landet: Stærk ledelse, klare mål og fagligt kompetente lærere. Det kendetegner skoler med høje karakterer blandt eleverne, viser en ny undersøgelse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

Lærere, der underviser i deres linjefag og bruger god tid på at forberede sig til timerne. En skoleleder, der stiller høje faglige krav til lærerne og er i tæt dialog med skoleforvaltningen i kommunen. Og en forvaltningsledelse, der udstikker klare rammer og mål for skolens ar-bejde. Det er vigtige brikker, når det handler om at opbygge en god skole, som kan præstere høje karakterer blandt eleverne. Det viser en undersøgelse, som AKF har foretaget.

– Skoler med højt fagligt niveau har typisk lærere, der er ambitiøse på børnenes vegne og kan løfte de socialt svage elever rent fagligt. Undervisningen klares ofte af linjefagslærere. De har ikke de store problemer med uro og konflikter i timerne, og lærernes faglige ambitioner ser ud til at smitte af på eleverne, siger programleder i AKF, Jill Mehlbye, som står bag analysen.

Stærk styring er vigtig
Undersøgelsen er lavet i samarbejde med DPU og omfatter otte skoler, som har haft høje prøvekarakterer blandt 9. klasses afgangselever over en årrække. Desuden er fire skoler med, hvor 9. klasse-elevernes prøvekarakterer har været svingende. Målet har været at finde ud af, hvad de højt præsterende skoler gør, som andre skoler kan lære af.

De højt præsterende skoler er bl.a. kendetegnet ved, at de har en klar og synlig ledelse, der udstikker klare mål. Desuden er det vigtigt, hvor stærkt eller svagt kommunen styrer sine skoler, og hvor tæt dialogen er mellem skole og forvaltning.

– Hvis skoleforvaltningen har en klar styring af kommunens skoler, afspejler det sig i en lige så klar styring ude på skolerne. Og omvendt afspejler en svag styringskultur i forvaltningen sig i en svag eller uklar ledelseskultur ude på skolerne, siger Jill Mehlbye.

Afdelinger er en styrke
De højt præsterende skoler har gode erfaringer med at være afdelingsopdelte. Det vil sige, at skolen er organiseret i for eksempel en indskolingsafdeling, en mellemtrinsafdeling og en overbygningsafdeling. Ofte arbejder lærerne i selvstyrende team i afdelingerne.

– Hvis ledelsen giver lærerne ansvaret for selv at styre afdelingernes timeressourcer og økonomi, giver det lærerne mulighed for at lægge skemaer og tilrettelægge undervisningen på tværs af klasser – alt efter elevernes behov, siger programleder Jill Mehlbye, AKF.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.