Råstoffer med omtanke
Region Sjælland: De mere end 5 millioner kubikmeter råstoffer, der sidste år er gravet op i regionen for at blive brugt til bygninger og veje, bliver ikke gendannet. Råstofferne skal derfor bruges med omtanke, siger Peter Jacobsen, der er formand Udviklingsudvalget i Region Sjælland.

På to offentlige møder i Vordingborg og Holbæk i november måned vil Region Sjælland i dialog om, hvordan regionens råstofplan bør justeres, så den fortsat lever op til alle hensyn omkring både natur, miljø og bygge- og anlægsbranchens behov for materialer.

Råstofplanen er en oversigt over hvor der er grus, sten, sand, ler og kalk i Region Sjællands undergrund – samt hvor og hvordan disse råstoffer kan udvindes de kommende år.

Det er kommunerne, der giver de konkrete gravetilladelser og fører tilsyn med, at det sker på en forsvarlig måde, som beskrevet i Region Sjællands råstofplan.

Råstofplanen er en balance mellem flere interesser:

– Regionsrådet lægger stor vægt på, at indvindingen sker med respekt for mennesker, natur og friluftsliv. Samtidig skal bygge- og råstofbranchen kunne planlægge både økonomisk og miljømæssigt fornuftigt, så de efterspurgte råstoffer ikke skal transporteres unødigt langt fra det sted, de indvindes, til de steder, hvor de skal bruges, siger Peter Jacobsen.

Regionens første råstofplan fra 2008 har virkning frem til 2019, men skal “opdateres” hvert fjerde år. Derfor efterspørger Regionsrådet i den kommende tid om borgere, kommuner, involverede brancher og andre parter har nye idéer og forslag til revisionen af Råstofplanen med virkning fra 2012.

Høringsperioden varer frem til den 6. december 2010.

Fakta:
I 2009 blev der fra Region Sjællands undergrund indvundet ca.
• 4 millioner kubikmeter grus, sand og sten
• 500.000 kubikmeter kalk
• 800.000 kubikmeter øvrige råstoffer

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.