Slagelse Børn & Unge Center lukker
Slagelse: Slagelse Byråd besluttede i går at tage skridt til en afvikling af Slagelse Børne- og Unge Center. Kommunen forventer at aktiviteterne i centret er lukket med udgangen af maj næste år.

Slagelse Kommune overtog den 1. januar 2007 det tidligere amtslige tilbud Slagelse Børn & Unge Center. Centret har haft et godt samarbejde med kommunerne, som i stigende omfang efterspurgte flere døgnpladser. Så sent som i sommeren 2009 blev der efterspurgt tilbud svarende til 60 døgnpladser i centret. Cirka halvdelen af pladserne blev efterspurgt af andre kommuner, den anden halvdel af Slagelse.

I andet halvår af 2009 skete der imidlertid en brat nedgang i kommunernes efterspørgsel svarende til 20 døgnpladser mindre. Et tilsvarende fald i efterspørgslen indtraf henover sommeren 2010, således at der i dag kun efterspørges ca. 25 pladser på årsbasis. I samme periode er antallet af medarbejdere nedbragt fra ca. 100 til nu ca. 60 medarbejdere.

Slagelse Børn & Unge Center har ikke haft mulighed for at tilpasse driften i samme tempo, som børnene er udskrevet fra centret. Året 2009 endte derfor med et underskud på 9,6 millioner kr., og et endnu større underskud kan forventes i 2010. Kommunen arbejder dog intensivt på, at minimere underskuddet i 2010.

Der forestår nu en række vigtige opgaver for kommunen omkring afviklingen af centret, herunder ikke mindst i forhold til de børn og unge, der er indskrevet.

– Efter Byrådets beslutning vil vi sammen med de anbringende kommuner søge at sikre, at alle anbragte børn og unge får et nyt tilbud. Centret lukker først i maj måned 2011, og såvel børnene som de unge får mulighed for at blive i centret indtil lukkedagen. Det giver den fornødne tid til en ordentlig planlægning af afviklingen, men også en tilstrækkelig ro i sagsbehandlingen af børnenes og de unges sager. Vi vil naturligvis samtidig søge at sikre en så lempelig afvikling som muligt af personalet. Der er fortsat brug for personale i hele afviklingsperioden, siger velfærdsdirektør i Slagelse Kommune Lisbeth Mogensen.

123456789

Skriv et svar