Politiet på skolepatrulje
Foto: Politi.dk
Foto: Politi.dk

Hele landet: Fra i dag og to uger frem tager politiet på skolepatrulje på skoleveje i hele landet for at sikre, at de mange små nye og urutinerede trafikanter kommer sikkert frem til deres første time.

I denne uge starter de første skoler igen efter sommerferien, og det betyder mange små nye og urutinerede trafikanter på vej til skole for første gang. Derfor vil politiet traditionen tro gennemføre en landsdækkende skolestartskampagne i trafikken fra mandag den 9. august til og med fredag den 20. august 2010.

Politiets erfaring fra tidligere års ”skolekampagner” viser, at mange bilister har så travlt med at bringe deres egne børn sikkert i skole, at de glemmer at udvise hensyn over for andres børn, der som fodgængere eller cyklister er på vej til skole. Man bilister kører således alt for hurtigt på vejene omkring skolerne.

I forbindelse med politiets tilsvarende ”skolekontrol” sidste år blev der på kun to uger konstateret flere end 6.000 hastighedsovertrædelser ud for skolerne eller på skoleveje. 65 af disse overtrædelser var så grove, at føreren udover en bøde fik en betinget frakendelse af førerretten. Over 1.300 personer anvendte ikke sikkerhedssele, og knap 300 førere fik ”klip” i kørekortet, fordi de havde undladt at fastspænde børn i sikkerhedssele eller -udstyr.

Derfor vil politiet igen i år ved anvendelse af manuelle kontroller og Automatisk Trafik Kontrol i de kommende uger sætte massivt ind for at medvirke til sikring af skolevejen og skride ind over for trafiksynderne.

Politiindsatsen vil blive koncentreret om skoleveje, hvor der især vil blive fokuseret på:
– bilernes hastighed,
– om børnene er fastspændt i bilerne i sikkerhedssele eller –udstyr,
– om førerne selv husker at anvende sikkerhedssele,
– skolepatruljernes arbejde, (der vil blive skredet ind over for trafikanter, der ikke   respekterer skolepatruljerne eller ikke viser hensyn over for børn ved vejen, og
– forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

    Kampagnen er planlagt i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og kommunerne

    123456789

    Skriv et svar