Banedanmark skubber kæmpe jernbanetunnel på plads ved Svanemøllen
København: I dag skubber Banedanmark en betontunnel på 2000 tons 120 meter fra støbepladsen til sporkrydsningen mellem Ringbanen og Nordbanen.

En 50 meter lang, 7,5 meter høj og ca. 2000 tons tung betontunnel skal løftes og skubbes ca. 120 meter fra støbepladsen på Svanemøllen Kaserne til det sted på S-banen, hvor Ringbanen krydser sporene mellem Svanemøllen og Hellerup.

Siden februar har Banedanmarks entreprenør, Pihl Aarsleff Brokonsortie, arbejdet på at støbe den store betontunnel på den dertil indrettede byggeplads på Svanemøllen Kaserne. Nu er betonkonstruktionen færdig og klar til at blive skubbet på plads.

Ikke hverdagskost
Det er lidt usædvanligt, at Banedanmark bygger en brokonstruktion og skubber den på plads. Især sådan en stor og tung én på 2000 tons – den er ca. 3 gange større end en bro, som Banedanmark fik skubbet på plads på Sydbanen sidste sommer.

– Normalt bygger man en bro på det sted, hvor den skal bruges, men det er der ikke tid til her. Det har taget ca. 4 måneder bare at bygge tunnelen, og Nordbanen er kun spærret ca. 2 måneder mellem Svanemøllen og Hellerup. Så for ikke at forstyrre togdriften mere end højst nødvendigt har vi bygget ved siden af sporet, fortæller Dan Rysgaard, Banedanmarks projektleder for broarbejderne på Nordbanen.

Glidende tunnel
Tunnelen er forsynet med 10 store ”bæreknaster”, hvorunder der placeres kraftige, hydrauliske donkrafte. Donkraftene løfter tunnelen ca. 10 cm, og på store ståldragere glides tunnelen fremad mod sin endelige position i krydsningen mellem de to jernbanespor. Her er den gamle tunnel naturligvis blevet revet ned for at gøre plads til den nye.

For at forstærke underlaget og dermed sikre indskubningen mod problemer i form af blød jordbund er der anlagt en såkaldt ”baksebane”, som tunnelen skal glide på. De store ståldragere udgør det øverste element af baksebanen.

Arbejdskørsel gennem den nye tunnel
Når tunnelen er skubbet på plads, skal der anlægges jordvolde op om tunnelens sider, og der skal placeres skærver, sveller og skinner både ovenpå tunnelen til brug for Ringbanen og gennem tunnelen til brug for Nordbanen. Desuden skal der bl.a. opsættes kørestrømsmaster, reetableres kabler og foretages sikringsarbejde, før banen igen kan benyttes.

Allerede midt i juli er det planen, at sporet mellem Svanemøllen og Hellerup skal kunne benyttes til arbejdskørsel med maskiner og materialer til brug for det store sporarbejde på Nordbanen.

– Også af hensyn til sporarbejdet har det været vigtigt at bygge den nye tunnel ved siden af banen, så vi ikke blokerer for arbejdskørslen på skinnerne længere end absolut nødvendigt, forklarer Dan Rysgaard.

Levetiden for den nye tunnel forventes at være 125 år og er et led i Banedanmarks omfattende arbejde med at forbedre jernbanen mellem Svanemøllen og Hillerød.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.