Nyt jødisk kultur- og menighedscenter i København
København: Hvis alt går efter planen, så vil der på denne tid næste år, stå et nyt jødisk kultur- og menighedscenter i Krystalgade i den indre by i København.

Det er Boldsen & Holm Arkitekter MAA, som har tegnet og projekteret det nye hus på 1.450 m2 og det første spadestik til byggeriet tages allerede den 7. april i år

Med det nye kulturcenter og Synagogen får det jødiske samfund i Danmark samlet deres mange aktiviteter i Krystalgade, som dermed bliver et moderne og udadvendt samlingspunkt for en bred vifte af kulturelle aktiviteter og servicefunktioner, der ikke blot retter sig mod den jødiske menighed. Det nye kultur- og menighedscenter indrettes med bibliotek, arkiv, sekretariat, foruden en større og en mindre multifunktionel sal til kulturelle arrangementer.

Det nye kultur- og menighedscenter som opføres i 4 etager bag Synagogen.

– Det nye hus vil indgå i et gårdrum med meget fine bymæssige kvaliteter og en stor sammenhængskraft og vi har ved placering og udformning lagt vægt på at friholde Synagogens smukke gårdfacade som spiller en betydningsfuld rolle i karréstrukturen. Samtidig er skabt en tæt sammenhæng mellem det nye hus og Synagogen med et arkitektonisk formsprog der tager afsæt i Synagogens orientalske inspiration. Vi genbruger det rytmiske forløb af søjler i et moderne og tidsvarende formsprog, fortæller arkitekt Jesper Holm og fortsætter:

– Vi har valgt gule kulbrændte tegl til søjlerne i de tre øverste etager, som sammen med store glaspartier åbner facaden op og tilføre huset et let og luftigt udseende. Stueetagens ydervægge pudses i en rødlig nuance, som refererer til Synagogens rødlige kvaderpuds. Der er i materialevalget som helhed lagt vægt på lang levetid og driftsøkonomiske holdbare løsninger, som vil patinere smukt med tiden.

Jordvarme og regnvandsopsamling
Huset skal have et geovarmeanlæg, som vil hente varmeenergi op fra 80 meter dybe boringer under huset og det flade tag skal bruges til regnvandsopsamling og bliver begroet med en grøn sedum beplantning.

Det nye kultur- og menighedscenter forventes at stå klar til marts 2011.

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.