Seerdrup Å med fisk og sving

Slagelse: Åen bugter sig, og vandoverfladen brydes af de mange ørreder, som nu svømmer rundt i åen. Seerdrup å har med hjælp fra Fødevareministeriet undergået en udvikling fra lige kanal til snoet og fiskerigt vandløb.

Når lystfiskerne kaster snøren i Seerdrup å, er chancen for fangst betydeligt større i dag end for bare et år siden. Et tilskud fra Fødevareministeriet har muliggjort en genslyngning af Seerdrup Å, og det har været godt for åens ørredbestand.

Miljøplanlægger Katrine Skovgård fra Slagelse kommune siger om projektet:

– Det er blevet kanon godt. Vi kan allerede nu måle en ørredtæthed på 18 fisk pr. 100 meter, hvor vi før genslyngningen stort set ingen fisk kunne observere. Vi har fordelt 20 lastbil læs gydegrus, som er en er en blanding af sten på størrelse med tændstikæsker, nødder og ærter, på åens gydebanker. Nu venter vi spændt på at se fiskeynglen i næste sæson.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen fremhæver ligeledes de gode resultater af projektet ved Seerdrup Å.

– Slagelse Kommunes restaureringsindsats er et fint eksempler på, hvordan kommunerne og Fødevareministeriet i fællesskab kan forbedre de danske vandløb og skabe åndehuller i den danske natur for både fisk, lystfiskere og naturnydere, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Bedre vandkvalitet
I perioden 2003-2009 har Slagelse kommune med tilskud på 1.5 millioner kr. fra Fødevareministeriet, restaureret en række vandløb i kommunen. Projekterne har betydet, at fiskebestanden og insekterne i og omkring Skovsø-Gudum Å, Vestmose Å, Seerdrup Å, Harrested Å og Bjerre Å nu er gået fra klasse 4 til klasse 5, i det såkaldte Dansk Vandløbsfauna Indeks, hvor klasse 7 er det højeste. Indekset fortæller gennem forekomsten af forskellige insekter noget om et vandløbs sundhedstilstand. Målet for Slagelse Kommune er, at alle vandløb skal være mindst klasse 5.

– Vi har genslynget 4 km vandløb og plantet 6.500 træer og buske langs åernes bredder. Træer og buske skaber skyggesteder i åerne, så grøden ikke får sollys til vækst. Vi har lagt store sten og gydegrus på 35 km vandløb for at sikre fiskeynglens overlevelse, da de ellers bliver de ædt af de større fisk. Der er også etableret 8 vandingssteder for kreaturer, og så har vi fjernet 5 såkaldte faunaspærringer og dermed skabt fri passage for både vand og fisk i vandløbet, fortæller Katrine Skovgård fra Slagelse kommune.

Tilskudsordningen til vandløbsrestaurering indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram 2007 – 2013. Programmet medfinansieres af EU’s Fiskerifond. I 2009 gav Fødevareministeriet i alt ca. 10 millioner kr. i tilskud til 45 projekter under ordningen: ’Beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora’.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.