Elever fra Lergravsparkens Skole skal genhuses
København: Der er fundet så betydelige skader på Lergravparkens Skole, at eleverne nu skal flyttes og have undervisning andre steder, mens skaderne udbedres.

Udbedringen af skaderne, der berører det meste af den tidligere Sundpark skolebygning, forventes at beløbe sig til ca. 80 mio. kr. For at give plads og rum til en så hurtig renoveringsproces som muligt, har Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune i samarbejde med Københavns Ejendomme, der har ansvaret for samtlige kommunale bygninger, besluttet, at en genhusning af elever og ansatte på skolen er den bedste løsning. I øjeblikket arbejdes der med flere mulige scenarier for genhusningen.

– Vi er ved at undersøge, om vi kan finde plads på de nærliggende skoler, eller om en pavillonløsning er bedre. Det er vigtigt, at en genhusning af elever og ansatte på skolen gennemføres til mindst mulig gene for alle, og derfor er vi i gang med at lave en detaljeret handlingsplan for forløbet, forklarer Morten Mandrup Hylleberg fra Københavns Ejendomme.

Det er hovedsageligt en stor forekomst af ægte hussvamp i tagkonstruktionerne med spredning ned i murværket, som udgør skaderne. Men der er også målt bakterieforekomster på bygningens faldstammer og spor af skimmelsvamp i krybekælderen under bygningens kælderniveau.

Ægte hussvamp er en meget ødelæggende svamp, der angriber og nedbryder fugtige tagkonstruktioner og kan brede sig gennem flere etager via murværket. Den er ikke kendt for at være allergifremkaldende eller på anden måde sundhedsskadelig for mennesker, oplyser Københavns Kommune.

Skimmelsvampe derimod kan afgive sporer og forskellige stoffer til indeklimaet, som kan være mere eller mindre sundhedsskadelige. På Lergravsparkens Skole er skimmelsvampen dog målt i krybekælderen under kælderniveau, og derfor vurderer overlæge Bente Hansen fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, at risikoen for indånding af sporer har været minimal. Det skyldes de begrænsede luftbevægelser i krybekælderen, der gør det usandsynligt, at svampesporer fra skimmelsvampen har bevæget sig op i kælderniveau.

Man har dog for en sikkerhedsskyld lukket kælderen for undervisningsbrug og elever og medarbejdere har været flyttet andre steder hen på skolen. Der er iværksat en undersøgelse af indholdet af svampesporer i indåndingsluften i faglokalerne i kælderen over krybekælderen.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Ejendomme forventer at have en mere detaljeret plan for genhusningen klar til den 26. november, når der afholdes informationsmøde om situationen på Lergravsparkens Skole

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.