Forbrydere og ofre skal møde hinanden

Hele landet: Fra begyndelsen af næste år kan ofre for kriminalitet og gerningsmænd mødes i et særligt konfliktråd hos politiet

Til januar får ofre for forbrydelser mulighed for at møde gerningsmanden i et såkaldt konfliktråd. Over hele landet er politikredsene netop nu i gang med at oprette en konfliktrådsordning, hvor ofre og gerningsmænd sammen med en specialuddannet mægler kan mødes og tale om overfaldet, røveriet, indbruddet eller andre typer kriminalitet, hvor der er et offer.

Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel efterfølgende straf. Det er en mulighed for ofret til at fortælle gerningsmanden om, hvordan forbrydelsen har påvirket hans eller hendes liv, ligesom gerningsmanden kan forklare sine overvejelser omkring forbrydelsen.

På denne måde kan ofre bedre bearbejde deres vrede og angst, og gerningsmanden får mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans eller hendes kriminelle handling.

Ordningen er frivillig for både ofre og gerningsmænd, og mæglerne vil blive ansat af politiet og vil blive uddannet til opgaven. De vil typisk have en erhvervsmæssig baggrund, hvor de er vant til at tale med mennesker i krise. I hver politikreds ansættes desuden en koordinator, som skal gennemgå alle sager, etablere kontakt til offer og gerningsmand og lave konfliktrådssagen færdig til mægleren.

Samtidig med, at politikredsene opretter konfliktrådsordninger, etablerer Rigspolitiet et sekretariat, som skal koordinere etableringen samt videreudvikle ordningen.

Forbilledet for ordningerne er en forsøgsordning, der siden 1998 har kørt i Midt- og Vestsjællands samt Københavns Vestegns Politikredse i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

Rigspolitiet forventer, at der i 2010 skal uddannes cirka 70 personer på landsplan, som skal arbejde med konfliktrådene. Det forventes, at der i 2010 vil blive gennemført cirka 1.000 konfliktrådsmøder mellem ofre og gerningsmænd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.