Obamas besøg rammer trafikken i København
København: Præsident Obamas besøg i dag, betyder store omlægninger i den københavnske trafik. Blandt andet vil Øresundsbroen blive spærret for al trafik, ligesom store dele af København vil blive ramt af lukninger på flere vejstrækninger.

Kl. 07.30 – 08.30 og kl. 11.30 – 12.30 vil Øresundsmotorvejen og Øresundsbroen blive spærret for al kørende trafik. Afspærringen på den danske side sker ved Amagermotorejens tilslutning til Øresundsmotorvejen. På den svenske side vil afspærringen ske ved frakørsel Vintrie (øst for betalingsanlæg Lernacken).

Togtrafikken over Øresundsbroen vil i samme tidsrum som nævnt oven for blive kortvarigt afbrudt.

Store dele af København vil blive ramt af kortere og længervarende lukninger af vejstrækninger for kørende trafik.

Københavns Politi opfordrer til, at trafikanter der skal til København om morgenen beregner, sig længere rejsetid eller benytter sig af offentlige transportmidler.

Politiet har lavet et kort over trafikomlægninger og vejlukninger i forbindelse med Obamas besøg. Du kan se det her (bemærk det er en .pdf fil).

123456789

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.