Svenskere overtager ambulancekørslen på Sjælland

Region Sjælland: Fremover er det det svenske selskab Samariten, der skal stå for den akutte ambulancekørsel i det meste af Region Sjælland, mens Roskilde Brandvæsen fortsat skal køre ambulancer i Roskilde og Lejre.

I foråret blev ambulancekørslen sendt i udbud og det tre selskaber Samariten, Falck og Roskilde Brandvæsen afgav tilbud på kørslen.

Samaritens pris var lavere end Falcks, på nær i Roskilde og Lejre, hvor Roskilde Brandvæsen afgav den laveste pris.

Da man tog stilling til tilbuddet, har man lagt vægtet kvalitet, pris og leverancesikkerhed op mod hinanden og lagt vægt på, at kvalitet og leverancesikkerhed vægter mere end prisen, oplyser Region Sjælland.

– Vi har ønsket at sikre regionens borgere et serviceniveau i ambulancekørslen på højde med det, vi har i dag. Og så indfører vi bod over for leverandøren, hvis de aftalte responstider ikke overholdes. På den måde sikrer vi, at leverandøren har stort fokus på servicen over for borgerne, siger regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard.

Samariten er en familieejet virksomhed, der siden 1993 har drevet ambulancetjeneste i Stockholm. Selskabet har efter udbud vundet kontrakter fem gange i forskellige dele af Stockholm og er den største private leverandør af ambulancetjeneste i Stockholm l