Brand i beboelsesejendom
Hillerød: Der udbrød brand på Fredskovshellet i Hillerød mandag aften.

Ilden opstod ved 18.30-tiden i tagkonstruktionen og bredte sig over to opgange i en beboelsesblok.

Ved 19-tiden havde brandfolkene ilden under kontrol, men alle beboerne i de to opgange måtte overnatte på hotel.

Brandårsagen er endnu ukendt og politiets teknikere skal nu foretage undersøgelser på stedet.

– rl

123456789