Politiet styrker indsatsen over for jalousidrab

Hele landet: Politikredsende opretter nu særlige enheder, der forhindre trusler, vold og sågar voldtægt og drab i parfohold og mellem tidligere samlevere.

De nye enheder er en del af en samlet strategi fra Rigspolitiet, hvor formålet er at styrke indsatsen overf or de såkaldte jalousidrab og andre samlivsrelaterede forbrydelser.

I strategien lægges der op til, at de særlige enheder skal koordinere indsatsen over for konkrete personer sammen med relevante sociale mynigheder og rådgive mulige ofre om beskyttelse, offerrådgivning og løbende følge op på den konkrete sag.

I sager om vold mod ægtefæller eller partnere har politiet mulighed for at give modparten et polititilhold, så vedkommende ikke må kontakte ofret. Politiet kan også bortvise en voldelig partner fra bopælen og udstyre ofret med en overfaldsalarm.

Hvis et offer ikke har det nødvendige overskud eller mod til at anmelde den voldelige part til politiet, lægger strategien op til, at politiet selv kan starte en efterforskning af en sag.

– rl