Skoler og institutioner lukkes i København

København: Tirsdag indgik Socialdemokraterne, SF og De Radikale et forlig der bl.a. betyder lukning af skoler og daginstitutioner i København.

"Fra
SFra venstre: Børne- og Ungdomsordfører Jan Andreasen (S), Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF), børne- og ungdomsordfører Kasper Johansen (R). Foto: Pressefoto/KK

Ifølge forliget skal 97 daginstitutioner sammenlægges, tre skal lukkes og seks institutioner skal omlægges. På skoleområdet bliver Frederikssundvejen Skole og Voldparken skole lukket og 12 andre skoler skal sammelægges.

Det indgåede forlig er en økonomisk redningsplan for det katastrofale underskud i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Af forvaltningens oprindelige underskud på 278 millioner kroner, skal den selv finansiere de 120 millioner kroner med strukturændringerne og de resterende 158 millioner kroner vil blive tilført, så Børne- og Ungdomsudvalget ikke skal spare yderligere i 2008.

Det Radikale Venstres børne- og ungeordfører Kasper Johansen siger:
– Ny rydder vi op! Vi tager nu et historisk opgør med den manglende politiske styring af skoleområdet. Vi gør det man skulle have gjort for år tilbage. Ryddet op i økonomien og organisationen og fremtidssikret skolerne.

Ifølge aftalen vil der også blive afsat knapt en milliard kroner på renovering og nybyggeri på området.

– Med den nye strukturreform skaber vi orden i en kaotisk økonomi – og massive anlægsinvesteringer vil give børn, pædagoger og lærere de bedste rammer fremover, siger
den socialdemokratiske ordfører i Børne- og Ungdomsudvalget Jan Andreasen.

Børne- og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard:

– Jeg er glad for, at aftalen om Fremtidens Institutioner og Skoler giver massive investeringer i de københavnske skoler og institutioners fysiske rammer, samtidig med, at økonomien en gang for alle bringes i orden.

– rl