Urmager handlede i lovlig nødværge

Blev dømt for overtrædelse af våbenloven

København: Torsdag afsagde Københavns Byret dom i den såkaldte 'Urmagersag' hvor både to røvere og en urmager stod tiltalt. Røverne var tiltalt for at have røvet urmageren og urmageren var tiltalt for at have skudt røverne i sin forrtening.

Sagen handlede i det væsentlige om, hvorvidt urmager Michael Woolhead handlede i lovlig nødværge, da han under et røveri i sin urmagerforretning i Kompagnistræde i januar i år, affyrede fem skud mod tre røvere, der var trængt ind i forretningen.

Michael Woolhead blev under røveriet truet med en pistol og ført ud i baglokalet, hvor røverne slog ham i nakken og på ryggen og fortsatte med at true ham med pistolen. To andre personer som var tilstede i forretningen blev også truet og beordret til at sidde ned, med ansigtet mod væggen.

Urmageren begyndte at skyde, da røverne holdt pistolen mod nakken. Urmagerens skud blev affyret umiddelbart efter hinanden, imens han vendte sig om og indenfor et meget kort tidsrum.

På den baggrund fandt retten, at urmageren under hele skudepisoden har handlet i lovlig ødværge og ikke nødvendigvis har registreret, at røverne på et tidspunkt under de sekunder, hvor han skød, har været på vej ud af butikslokalet. Urmagerens skud mod røverne er derfor ikke gået ud over, hvad der var forsvarligt – i den givne situation – for at afværge det påbegyndte angreb.

Retten har lagt til grund, at røverne optrådte meget voldsomt, og at urmageren havde grund til at tro, at de ville skyde ham, og at han derfor handlede i lovlig nødværge, da han skød. Urmageren havde ikke grund til at tro, at der ikke var tale rigtige våben.

Urmageren blev af Københavns Byret idømt seks måneders ubetinget fængsel for overtrædelse af våbenloven, mens han blev frifundet for vold, jf. straffelovens