Slut med tomgangskørsel i Frederikssund
Byrådet har vedtaget at forbyde tomgangskørsel i hele kommunen

Frederikssund: Byrådet i Frederikssund Kommune har vedtaget at forbyde tomgangkørsel.

Ifølge det nye regulativ, må motoren ikke være i gang længere end højst nødvendigt og højest et minut.

Dog har byrådet vedtaget at motoren må køre i tomgang i to minutte ved afisning og afdugning af ryder.

Bestemmelsen gælder ikke når motorkøretøjet holder i trafikkø, eller hvis det er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning, komprimering af affald, trykluft, reparation m.m. Bestemmelsen gælder heller ikke for udrykningskøretøjer.

Regulativet træder i kraft pr. 1. juni 2007 og overtrædelse vil blive straffet med bøde.

– rl

123456789