Sjællandske banker i ulovligt kartel

Syv sjællandske banker har i flere år brudt konkurrenceloven ved at indgå ulovligt kartelsamarbejde

Sjælland og øerne:Konkurrencerådet har i dag slået fast, at 7 danske banker gennem flere år har brudt konkurrenceloven ved at indgå i et kartelsamarbejde.

De ulovlige aftaler om markedsdeling og samordning af pris- og gebyrpolitik berører både direkte og indirekte de mere end 150.000 kunder hos bankerne i kartellet; Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Bank.

– Der er tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, siger direktør i Konkurrencestyrelsen Agnete Gersing og fortsætter: – Det er vigtigt, at virksomhederne handler som konkurrenter ikke kolleger. Det koster både samfundet og forbrugerne dyrt, når virksomheder indgår konkurrencebegrænsende aftaler om markedsdeling og priser.

De syv sjællandske banker i kartællet har bl.a. begrænset konkurrencen ved at aftale ikke at åbne filialer og konkurrere med hinanden i de byer, hvor hver af de syv banker har deres hovedsæde. Det drejer sig om Stege, Hillerød, Skælskør, Nakskov, Vordingborg, Aarup og Næstved.

Konkurrencerådet har påbudt bankerne at ophæve den ulovlige aftale. Det vil forbedre konkurrencen på bankmarkedet øst for Storebælt til gavn for forbrugerne i området, herunder især for bankernes kunder.

Sagen startede i juni 2006, hvor Konkurrencestyrelsen gennemførte kontrolundersøgelser i de pågældende banker på baggrund af et tip fra en journalist.

– rl