Spildevand årsag til forurening
Kilden til foureningen af drikkevandet i Køge er nu fundet.

Undersøgelser viser, at det var såkaldt “Teknisk vand”, dvs. renset spildevand, fra Køge-egnens Renseanlæg, der var skyld i forureningen af vandet fra Lyngens Vandværk.

Det rensede spildevand indeholder store koncentrationer af de forurendende bakterier.

Ifølge kommunen skyldes forureningen en uheldig kombination af flere fejl. For det første kunne der have været etableret en tilbageløbssikring. For det andet renseanlæggget og en ventil var rustet så den ikke fungerede korrekt. Og for det trejde formodes det, at renset spildevand under højt tryk blev ført over i et system der er forbundet med drikkevandsystemet ved en menneskelig fejl.

Pga. kombinationen af uheldige omstændigheder tror Køge Kommune ikke at en lignende forurening kan ske igen.

Fortsat drikke- og brugsforbud
550 borgere i Lyngens Vandværks forsyningsområde må stadig ikke bruge vandet til andet end toiletskyld oplyser drifts- og anlægschef i Køge Kommune, Lars Mørk.

– rl

123456789