Børneboom i Hillerød
Brug for flere daginstitutioner

Ny Hillerød Kommune er et populært sted for børnefamilier.

En ny prognose viser, at der, ud over allerede planlagte og påbegyndte byggerier, er behov for tre nye daginstitutioner. Det skriver Hillerød Posten.

Hillerød Kommune har i forvejen haft svært ved at følge med det stigende børnetal der skyldes stor tilflytning af børnerige famlier.

– rl

123456789