Ectasy mere uforudsigelig end nogensinde
Indholdet i Ectasy-piller er mere varierende end nogensinde

I følge en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om narkotikasituationen i Danmark i 2006 fremgår det bl.a. at et af de mest populære stoffer blandt unge, Ectasy, er mere farlig end nogensinde.

Politiet har løbende sendt eksemplarer af beslaglagte ectasy-piller til retskemiske analyser og analyserne afslærede, at ectasy-pillernes indhold er blevet mere uforudsigeligt. Blandt de undersøgte piller i 2005, er der skønnet at være 129 forskellige med hensyn til former, farver og indholdsstoffer. Herudover blev der fundet otte nye stoffer i pillerne, som ikke er set tidligere. Ectasy-pillerne er i forevejen berygtet for variatioen af indholdsstoffer.

Politiet mener, at størstedelen af de ecstasy-piller, der findes i Danmark, bliver produceret i Holland og Belgien. Politiets oplysninger tyder på, at prisen for en ecstasy-pille er mellem 30 og 50 kroner, og at den er faldet en smule de senere år.

– rl

123456789